Canon Utilities PhotoStitch 3.1.22.46

Canon Utilities PhotoStitch 3.1.22.46

Canon – 5,3MB – Commercial
ra khỏi 48 phiếu
Một chương trình để làm cho ảnh toàn cảnh từ các tập tin đồ họa. Không hoàn hảo nhưng hoạt động 95% thời gian. Giá trị có.

Tổng quan

Canon Utilities PhotoStitch là một Commercial phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Canon.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.068 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Canon Utilities PhotoStitch là 3.1.22.46, phát hành vào ngày 24/04/2012. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 3.1.22.46, được sử dụng bởi 38 % trong tất cả các cài đặt.

Canon Utilities PhotoStitch đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 5,3MB.

Người sử dụng của Canon Utilities PhotoStitch đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Canon Utilities PhotoStitch!

Cài đặt

người sử dụng 1.068 UpdateStar có Canon Utilities PhotoStitch cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.